Важно съобщение!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Поради опасността от разпространение на COVID-19 и грип тип B в страната и наредбите на МОН за временно преустановяване на училищни пътувания и състезания регионалните кръгове на Spelling Bee 2020 се отлагат за 25 април.

Допълнителна информация е изпратена на учителите-координатори. 

В случай, че Министерство на образованието и науката разреши провеждането на състезания в училищата, ще проведем Spelling Bee Junior за учениците до 4 клас по обявения график от 30 маярт до 10 април. Ако се налага промяна на датите, ще информираме своевременно учителите-координатори.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram