Регистрация

Регистрацията за състезанията Spelling Bee 2021 и Spelling Bee Junior 2021 е от 1 до 25 октомври 2020 г. Първият етап на състезанията ще се проведе в периода 20 февруари – 2 март, 2021.

За да регистрирате Вашето училище за участие в Spelling Bee 2021 трябва:
1. Да попълните формуляра ТУК
2. Да преведете сумата от индивидуалните такси за участие на всички желаещи ученици. Индивидуалната такса за участие е 12 лв. и тя осигурява на участника списък с думи за подготовка, допълнителни материали за подготовка, участие в училищния кръг и в следващите кръгове (при класиране), както и сертификат за участие и малка награда.

Сумите се превеждат на следната банкова сметка:
IBAN: BG98BPBI81701604202929
Пощенска банка
Титуляр: Фондация “Корпус за образование и развитие”
основание за превод: такса участие Spelling Bee, град, име на училищетo
Моля, попълнете града и името на училището коректно!

За да регистрирате Вашето училище за участие в Spelling Bee Junior 2021 трябва:
1. Да попълните формуляра ТУК
2. Да преведете сумата от индивидуалните такси за участие на всички желаещи ученици. Индивидуалната такса за участие е 6 лв. и осигурява на участника списък с думи за подготовка, допълнителни материали за подготовка, участие в училищния кръг, както и сертификат за участие.

Сумите се превеждат на следната банкова сметка:
IBAN: BG98BPBI81701604202929
Пощенска банка
Титуляр: Фондация “Корпус за образование и развитие”
основание за превод: такса участие Spelling Bee Junior, град, име на училищетo
Моля, попълнете града и името на училището коректно!

След като получим банковия превод и Вашите БУЛСТАТ и МОЛ или ЕГН и адрес ( от регистрационната форма) можем да изпратим електронна фактура на името на училището (ако сумата е заплатена от училищния бюджет) или на името на учителя-координатор.

За контакт: Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”
тел. 02/423 73 93 или 0884109088
имейл: info@spellingbee.bg