Регионални квалификации Spelling Bee и Spelling Bee JUNIOR 2024

Регионалните квалификации ще се проведат онлайн в периода 14-17 март едновременно за учениците от един регион. Изпратили сме дата, час и линк за ZOOM на учителите-координатори. Регионалните квалификации продължават докато останат 15 участници, които се класират за присъствените регионални състезания на 23 март.

За да се подготвят за регионалните квалификации, участниците в Spelling Bee трябва да научат 700 думи, а за Spelling Bee JUNIOR – 400 думи .

Според правилата на състезанието регионалните квалификации, регионалните състезания и националнията финал Spelling Bee JUNIOR 2024 се провеждат при следната организация:

Първи етап (6 кръга) – участниците спелуват думи от списъка с думи, който са получили за подготовка.

Втори етап (4 кръга) – останалите в състезанието участници получават дума на български от списъка за подготовка, която трябва да преведат на английски и да спелуват. В този етап участниците получават и изречение на английски от списъка за подготовка, в което е пропусната думата за превод. По преценка на журито при превода се приемат и синоними, само ако те могат да заменят думата в посоченото изречение. Състезателят се дисквалифицира, ако не преведе правилно или не спелува правилно думата.

Трети етап – останалите в състезанието участници спелуват думи, които не са включени в списъка за подготовка.

Регионалните квалификации онлайн се провеждат със следните технически изисквания:

●      Смарт телефон, таблет или компютър с добра интернет връзка, микрофон и камера.

●      Участниците влизат с получен линк в определеното време във виртуална класна стая в Zoom.

●      На камерата ясно трябва да се виждат лицето и ръцете на участника и че до него не седи никой.

●      Източникът на светлина не трябва да е зад гърба на участника.

●      Камерата на участника трябва да бъде включена през цялото време.

●      Участникът не може да напуска мястото си пред компютъра без разрешение от водещия.

●      Препоръчително е участниците да проверят предварително дали камерата и микрофонът на устройството, което ще ползват за състезанието, работят в платформата ZOOM: https://zoom.us/test

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram