История на Spelling Bee

Какво е Spelling Вее? Spelling Bее е състезание на английски език, в което състезателите спелуват, т.е произнасят, различни думи буква по буква.  Ако състезателят спелува думата правилно, той преминава в…