Семинари за учители от Spelling Bee 2016

През м. октомври и м. ноември Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ организира четири семинара за 80 учители-координатори в Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee в София, Пловдив, Шумен и Хасково.  Гост-лектор беше Джеси Кендъл – обучител и преподавател по английски език с дългогодишен опит.

Участниците имаха възможност сами да избират от списък с разнообразни дейности за развиване на умения за слушане, говорене и писане и да обсъдят как могат да ги адаптират според нуждите на техните ученици. По време на семинара беше отделено време за въпроси свързани с организацията и провеждането  на Spelling Bee 2016. Всички участници оцениха високо практическата насоченост на семинара.

Материалите от семинара ще бъдат публикувани на в Материали за учители до края на м. ноември 2015.

016 032 043 053 WP_20151113_059 WP_20151113_064 WP_20151113_070 WP_20151113_074 WP_20151120_060 WP_20151120_080 WP_20151120_085

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram