списъци от думи

Списък с 500 думи за подготовка за Spelling Bee 2021

Списък за подготовка за първия кръг на състезанието Spelling Bee 2021

Списък за подготовка за първия кръг с линкове в Oxford Advanced Learner’s Dictionary за проверка на произношението

Думи за подготовка за Spelling Bee 2021

Запознайте се с част от думите от списъка за подготовка за Spelling Bee 2021. Пълният списък за подготовка за училищните кръгове ще бъде публикуван и изпратен на регистрираните училища в началото на м. ноември.

Списък с думите за подготовка за регионалния кръг на Spelling Bee 2020

  Тук можете да намерите думите за регионалния кръг на Spelling Bee 2020 в два варианта: общ списък с всички 700 думи за следващия етап, подредени по азбучен ред, и такъв в който новите 200 думи са добавени в края след първоначалните 500. 

2020 Spelling Bee regional study word list_700

2020 Spelling Bee regional study word list_500+200

2020 Spelling Bee regional study word list _200 with pronunciation

За регионалните кръгове се подготвят първият и вторият от училищните състезания.

Напомняме, че регионалните състезания ще се проведат със следния регламент:

  1. Първи етап (8 кръга) – участниците спелуват думи от списъка с думи, който са получили за подготовка.
  1. Втори етап (4 кръга) – участниците получават дума на български от списъка за подготовка, която трябва да преведат на английски и да спелуват. В този етап участниците получават и изречение на английски от списъка за подготовка, в което е пропусната думата за превод. По преценка на журито при превода се приемат и синоними, само ако те могат да заменят думата в посоченото изречение.
  1. Трети етап – участниците спелуват думи, които не са включени в списъка за подготовка.

Пожелаваме успех на училищните шампиони и подгласници!

 

Списък с думите за подготовка за Spelling Bee 2020!

Участниците в Spelling Bee 2020 трябва да подготвят 500 думи, които са в приложения списък за подготовка …

Списък с думи за подготовка за Spelling Bee Junior!

Благодарим на всички за интереса към пилотното издание на Spelling Bee Junior!

За да участват успешно в училищните състезания на Spelling Bee Junior, малките пчелички трябва да подготвят 250 думи.

Ето го и списъкът за подготовка:

2020 Spelling Bee Junior study word list

Същият списък с линкове към Oxford Advanced Learner’s Dictionary, където можете да проверите правилното произношение на думите:

2020 Spelling Bee Junior study word list with pronunciation

Списък с думи за подготовка за националния финал 2019

Финалистите в Spelling Bee 2019 трябва да подготвят още 100 нови думи, които са добавени към думите от регионалните състезания. Общо 800 думи ще бъдат използвани по време на финалното състезание. Вижте кои са те в

2019 Spelling Bee national study word list_800

Списък с думи за регионалните състезания Spelling Bee 2019

Класиралите се на първо и второ място в училищните състезания Spelling Bee 2019 ще участват в регионалните състезания на 23 и 24 март 2019.

Списъкът с думите за подготовка (500 от училищните кръгове + 200 нови) може да бъде изтеглен в .pdf формат от:

2019 Spelling Bee regional study word list_700

(към 500 от училищния кръг са добавени 200 нови и всички заедно са подредени по азбучен ред)

2019 Spelling Bee regional study word list_500+200

(към 500 от училищния кръг са добавени 200 нови накрая)

2019 Spelling Bee regional word list + pronunciation

(200 нови думи с линк към произношението на английски език)

Напомняме, че регионалните състезания ще се проведат със следния регламент:

  1. Първи етап (8 кръга) – участниците спелуват думи от списъка с думи, който са получили за подготовка.
  1. Втори етап (4 кръга) – участниците получават дума на български от списъка за подготовка, която трябва да преведат на английски и да спелуват. В този етап участниците получават и изречение на английски от списъка за подготовка, в което е пропусната думата за превод. По преценка на журито при превода се приемат и синоними, само ако те могат да заменят думата в посоченото изречение.
  1. Трети етап – участниците спелуват думи, които не са включени в списъка за подготовка.

Списък с думи за подготовка за училищните състезания Spelling Bee 2019

Списъкът с думи за подготовка за училищните състезания Spelling Bee 2019 в PDF-формат може да изтеглите от долния линк. …

Списък с думи за подготовка за националния финал 2018

Финалистите в Spelling Bee 2018 трябва да подготвят още 100 нови думи, които са добавени към думите от регионалните състезания. Общо 800 думи ще бъдат използвани по време на финалното състезание. Вижте кои са те в

2018 Spelling Bee study word list.national 800

 

Списък с думи за регионалните състезания Spelling Bee 2018

Класиралите се на първо и второ място в училищните състезания Spelling Bee 2018 ще участват в регионалните състезания на 24 март 2018.

Списъкът с думите за подготовка (500 от училищните кръгове + 200 нови) може да бъде изтеглен в pdf формат от

2018 Spelling Bee regional study word list

(към 500 от училищния кръг са добавени 200 нови и всички заедно са подредени по азбучен ред)

2018 Spelling Bee regional study word list 500+200

(към 500 от училищния кръг са добавени 200 нови накрая)

Напомняме, че регионалните състезания ще се проведат със следния регламент:

  1. Първи етап –  8 кръга, в които участниците получават дума за спелуване от списъка с познатите думи
  2. Втори етап –  4 кръга, в които останалите участници получават дума на български, която трябва да преведат на английски и да спелуват. Тези думи ще бъдат пак от списъка с познати думи.
  3. Трети етап – кръгове с непознати думи