Подготовката може да е забавна

Игри и забавни упражнения, които да направят подготовката интересна и смислена може да намерите на

http://spellingbee.bg/archive/?page_id=3024