Материали за подготовка за Spelling Bee 2023

За да направим подготовката за Spelling Bee 2023 по-интересна и забавна, сме качили 500-те думи в Quizlet и Spelling city.

На този линк https://wakelet.com/wake/XpFirIYLt0OjYmZ4wF7qR  са събрани думите от списъка за подготовка, разпределени в 22 сета, създадени в Quizlet. Сетовете започват с най-лесните (4-буквени) думи като постепенно се усложняват. Разгледайте всички опции, които предлага Quizlet в рубриките Flashcards, Learn, Test и Match  и насочете децата да ги използват и да се подготвят.

500-те думи от списъка са въведени и в Spelling city на https://www.spellingcity.com/users/BNESBee  На линка ще намерите 10 файла по 50 думи (2023 Spelling Bee study word list). Ако влезете в Games отстрани на всеки файл и изберете Free ще видите 7 игри, които могат да се играят с думите от този файл. В периода на учене на думите препоръчваме Spelling Teach me, където думите се произнасят, спелуват и дават в изречение. След това е добре със Spelling Test me участниците да се упражняват, а с останалите игри са за затвърждаване на знанията.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram