Защо е важно да насърчим децата да участват в състезания?

Тази гост статия е разработена от екипа на сайта prepodavame.bg

Състезанията обикновено носят смесени емоции за децата – от ентусиазъм до силно притеснение, та понякога дори и паника. Защо тогава да насърчаваме децата да участват в състезания, ако това може да им донесе негативни емоции? А и няма ли участието в състезания да развие у тях нездравословна амбиция и стремеж към постоянна конкуренция?

Ако сте си задавали тези въпроси, то продължавайте да четете – тази статия е точно за вас!

Какво прави участието в състезания полезно?

Участието в състезания има потенциала да развие не само знанията на децата, но и уменията и нагласите им, както и цялостната им личност. Чудите се как? Разгледайте нашите 5 идеи по-долу.

1.    Проверка на реалността

Участието в състезания позволява на децата да “сверят часовника си”, тоест да видят какво могат те, но какво могат и другите. В някои случаи децата ще бъдат изненадани, че всъщност се справят добре и могат толкова, колкото и останалите, а понякога и повече. В такъв случай участието в състезания ще им помогне да повишат своята самооценка.

В други случаи децата ще осъзнаят, че има все още какво да надграждат като знания и умения. Така ще им е по-лесно да набележат следващите стъпки за своето развитие и да проследят напредъка си. Това ще даде силен тласък на нагласата им за развитие.

2.    Нагласа за развитие 

Нагласата за развитие е свързана с убеждението, че човек може да учи нови неща, да развива и надгражда уменията си постоянно без значение от възрастта или заложбите си. Хората с нагласа за развитие вярват, че успехът е резултат от усилията им, а не на вродени предпоставки, като “математически ум” или “литературна дарба”.

Участието в състезания дава възможност на децата да наблюдават как напредъка им зависи от количеството усилия, които полагат. Колкото повече се подготвят за състезанието, толкова по-добър резултат постигат. Тази нагласа ще им върши страхотна работа в бъдеще – няма да се страхуват от предизвикателствата, защото вече са видели как те могат да бъдат преодолявани, стига човек да инвестира достатъчно усърдие в това. 

3.    Вяра в собствените сили

Участието в състезания помага на децата да развият вяра в собствените сили или т.нар. самоефективност. Самоефективността е свързана с убеждението, че успехът зависи от собствените ни усилия, а не от съдбата, късмета или други външни фактори. Хората, които притежават самоефективност се възстановяват по-бързо след период на криза, постигат по-големи успехи на работното си място и демонстрират по-висока психологическа устойчивост.

4.    Умение да губим и умение да печелим

В живота на човек има и победи, и загуби – това е ясно на всички. Но защо е важно децата да притежават умение да губят и да печелят?

Умението да губим е свързано със способността ни да извличаме полза от недоброто си представяне. То помага на децата да помислят какво могат да подобрят и променят, за да се справят по-успешно следващият път. Както виждате, това умение е тясно свързано и със способността да устояваме на трудности (т.нар. психологическа устойчовост), и с нагласата ни за развитие, и с вярата в собствените ни сили.

От друга страна умението да печелим води до способността децата да се радват на успеха си по начин, който не е обиден за загубилата страна. То им помага да празнуват победите си, но и да осъзнават, че винаги има какво още да надграждат.

5.    Вяра в децата

Не на последно място участието в състезания показва на децата, че вярваме в тях – че сме сигурни, че имат необходимите знания и умения, за да постигнат успех; че има какво да покажат на света и че могат да постигнат всичко, стига да пожелаят да положат усилия!

Ето защо е важно да насърчаваме участието на децата в състезания – те не просто ще се научат да спелуват добре, да плуват отлично или да тичат бързо, но и ще развият безценни умения и нагласи, които ще им помагат в живота занапред!

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram